epiELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA
Pedagogické studium


Vítáme Vás v ON-LINE systému přihlášky na naši vysokou školu
Evropský polytechnický insitut s.r.o., Kunovice, ČR

prihlaska
Akademický rok: 
Začátek roku: 
Hlásíte se: 
Místo studia: 
Forma studia: 
Typ studia: 
Specializace*: 
Poznámka: * - U specializace učitel odborných předmětů střední školy, učitel všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně základní školy a učitel všeobecně vzdělávacích předmětů střední školy je preferováno vysokoškolské vzdělání.

prihlaska
Stupeň vzdelání: 

prihlaska
Tituly před: 
Jméno: 
Příjmení: 
Rodné příjmení: 
Tituly za: 
Pohlaví: 
Rodinný stav: 
St. příslušnost: 
Rodné číslo XXXXXX/XXXX: 

objednávka
Telefon: 
Mobil: 
E-mail: 
Narození:   (d.m.rrrr)
Okres: 
Obec: 
Část obce: 
Kraj: 
Stát: 

objednávka
Adresa trvalého bydliště:
Ulice: 
Číslo domu: 
PSČ: 
Obec: 
Část obce: 
Okres: 
Kraj: 
Stát: 
Kontaktní adresa:
(Vyplňte v případě, že není shodná s adresou trvalého bydliště)
Ulice: 
Číslo domu: 
PSČ: 
Obec: 
Část obce: 
Okres: 
Kraj: 
Stát: 

objednávka
Zaměstnavatel:
Název: 
Adresa: 
Pracovní zařazení: 
 
 

objednávka
Střední škola:  absolvovaná studovaná
Obec: 
Škola: 
IZO: 
Název: 
Adresa: 
Stát: 
 
KKOV: 
KKOV a název oboru je uvedeno na maturitním vysvědčení
Obor-název: 
Rok maturitní zkoušky: 

objednávka
VŠ:  absolvovaná studovaná
Název: 
Adresa: 
Stát: 
 
Kód oboru: 
Název oboru: 
Rok vykonání SZZ: 
          Zadat novou přihlášku