Odkazy na on-line zdroje

Multioborové

  Česká národní bibliografie

Výpočetní technika

  WSCG - International Conference in Central Europe
  ACM Journal of Experimental Algorithmics
  BYTE
  Chicago Journal of Theoretical Computer Science
  Computers and Geosciences
  ComputerUser
  Distributed Systems Engineering
  Electronic Imaging
  IBM Systems Journal
  IBM Journal of Research and Development
  IEEE/ACM Transactions and Networking
  Journal of the ACM
  Journal of Intelligent Systems
  MacWeek
  Macworld Magazine
  Network Science
  Nec Research Index
  Dr.Dobb Journal
  Environmental Modelling and Software
  Transactions on Modeling and Computer Simulation
  Transactions on Programming Languages and Systems

Automatizace

  Journal of Artificial Intelligence Research
  Scientific Computing and Automation
  Transaction on Design Automation of Electronic Systems

Elektronika a elektrotechnika

  Journal of Systematics, Cybernetics and Informatics
  Electronic Imaging
  Journals of Micromechanics and Microengineering
  Semiconductor Science and Technology
  Semiconductors
  Transaction on Design Automation of Electronic Systems

 

  Evropský patentový úřad
  United States Patent and Trademarks Office

Informační systémy

  Computer-Mediated Communication Magazine
  Informatica
  Interpersonal Computing and Technology
  Journal of Computer-Mediated Communication

Matematika
  Siam - Journals Online
  Preprints on Conservation Laws
  Electronic Transaction on Numerical Analysis
  Elsevier Science
  Mathematics WWW Virtual Library
  Math WWW VL:Journals
  Ideal -Journals and Encyclopedies -abstract
  Institut national de recherche en informatique et en automatique

Fyzika
  Physics World
  SPIEWorks - Optical Engineering
  Knovel - Answers for Science & Engineering     [info]
  Fyzika I. (VŠCHT)

Chemie

  Anorganická chemie kovů
  Anorganická chemie nekovů
  Aplikovaná a technická hydrobiologie
  Biochemické pojmy - výkladový slovník
  Co je co v povrchové a koloidní chemii - výkladový slovník
  Farmakochemie
  Fyzikální chemie povrchů a koloidních soustav
  Fyzikální chemie: bakalářský kurz
  Chemické inženýrství I.
  Chemie ovzduší
  Laboratorní techniky biochemie
  Mikrobilogie v technologii vod
  Mikroskopické praktikum z hydrobiologie
  Organická chemie I.
  Organická syntéza I.
  Slovník analytické chemie anglicko-český a česko-anglický
  Úvod do toxikologie a ekologie pro chemiky
  Vyčíslování chemických rovnic
  Záhady, klíče, zajímavosti - Očima fyzikální chemie
  Základní pojmy z chemie a technologie polymerů, jejich mez.zkratky a obch.názvy
  Základy biologie

Ekonomie
  BPM portál
  Kapitál
  OECD Online
  European political economy review
  Countdown
  Baltic review
  Economic Reform Today
  Finance and Development
  Infoserver
  The Journal of Economic Education
  Resource and Energy Economics
  Review of International Economics
  Stanford Journal of Law, Business and Finance
  Transition Newsletter
Právo

Právně-informační systémy:

  WWW LexData - plné texty Sbírky zákonů ČR a Sbírky mezinárodních smluv ČR

Elektronické časopisy:
  EMP a Jurisprudence
  CommonLaw Review

Portály s právnickou tématikou:
  ePravo - Centrum kvalitních právních informací
  iPrávník - online magazín o vývoji a aplikaci českého práva a práva ES
  Americký seznam a vyhledávač právních informací na internetu
  IT právo - server o internetovém a počítačovém právu

Soudnictví:
  Justice.cz- oficiální server českého soudnictví
  Ejustice.cz- otázky k českému soudnictví
  Ústavní soud ČR
  HUDOC - judikatura Evropského soudu pro lidská práva
  Mezinárodní soudní dvůr v Haagu

Historie

  Manuscriptorium    [info]
  Monasterium    [info]
  The Encyclopedia of World History
  Encyklopedie náboženství
  Filozofická encyklopedie

Literatura

  Elektronická knihovna české poezie 19. a počátku 20.století
   Great literature online
  Bartelby
  O české a světové literatuře
  Francouzská literatura
  Tvar- literární obtýdeník
  Host- měsíčník pro literaturu a čtenáře
  Revue Labyrint- časopis pro kulturu

 

EIFL Direct

  Společný projekt Open Society Institute a firmy EBSCO zajišťuje přístup do plnotextových databází zejména z oblasti humanitních a společenských věd. Projekt zahrnuje přístup do dvou nejdůležitějších databází fy EBSCO - Academic Search Premier a Business Source Premier. Firma EBSCO nabízí jako bonus přístup do dalších databází: MasterFILE Premier, Newspaper Source, Regional Business News, ERIC

 

Proquest Central            Nové

  Nová "megadatabáze" navazující na tradici titulu ProQuest 5000 International obsahuje více než 11 000 časopisů, z toho přes 8000 s plnými texty, plné texty 30 000 disertačních prací. Obsahuje např. databáze OxResearch, ProQuest Agriculture Journals, ProQuest Health and Medical Complete, ProQuest Nursing & Allied Health Source, ProQuest Psychology Journals, ProQuest Education Journals, ProQuest Science Journals a další

 

Web of Knowledge (WoK)

  Portál WoK, který je produktem firmy Thomson ISI z Philadelphie, USA, umožňuje přístup k bibliografickým informačním zdrojům Web of Science a Journal Citation Reports:
   Web of Science
Databáze zahrnuje tři Indexy: Science Citation Index, Social Science Citation Index, Arts & Humanities Citation Index. Ve všech třech indexech je možné vyhledávat dle autora, tématu, zdroje a adresy, umožňuje též originální vyhledávání podle citačních vazeb. V části Cited Reference Search lze vyhledávat citovanost článků jednotlivých autorů.
   Journal Citation Report
Databáze časopisů zahrnuje dvě edice: JCR Science Edition (vědecko-technická) a JCR Social Sciences Edition (společenské vědy). Uvádí přes 7500 titulů. Obě edice umožňují vyhledávat odborné časopisy dle kritérií (obor, vydavatel, země původu…). Lze nalézt i příslušné hodnoty IF (impact factor)

 

Svět v číslech - International Statistical Yearbook 2009

Jedním z nejcennějších globálních informačních zdrojů je International Statistical Yearbook (2009 ), zkráceně ISY. Vydání ISY 2009, které právě vychází, obsahuje

Databáze obsahuje 15 miliónů (!) časových řad, historické údaje, statistické nástroje pro zpracování dat, možnost stahování dat do vlastních systémů a novinku - kolekci "Global Economic Statistics". Detailní přehled obsahu je zde. Kolekce je k dispozici na DVD a/nebo přímým webovým přístupem, ceny rozlišují výdělečné a nevýdělečné/akademické instituce.

 (JK)

 

 

 

 

ebrary

Pošli mailem Podrobnější informace

 

 

Producent

ebrary

Obsah

e-books
Produkty na platformě ebrary

Určení oborů

Dějiny (obecně), Divadlo, film, tanec, Ekonomické vědy, Filozofie, Hudba, Humanitní vědy, Lingvistika, jazyky, Literatura, Medicína, Náboženství, religionistika, Obecná biologie, Pedagogika, Politologie, Právo, Přírodní vědy, Psychologie, Sociologie, Společenské vědy, Technika všeobecně, Umění, Výpočetní technika, Zemědělství, Životní prostředí a jeho ochrana

Seznam nabízených titulů a další informace: ebrary subscription databases
Počet nabízených e-knih: 35 000 (stav březen 2007) od 350 vydavatelů - PUBLISHER LIST
Typ dokumentů: kolekce specializovaných monografií předních producentů, pokrývajících celou akademickou sféru. Obsahy elektronických titulů jsou dostupné pomocí vlastního softwaru ebrary Reader a ebrary InfoTools v interaktivní databázi s vyhledáváním podle slov.
Způsob zpřístupnění: on-line
Možnost vzdáleného přístupu: ano
Způsob získání: předplatné i nákup
Možnost výběru jednotlivých titulů: ano (min. počet knih závisí na velikosti instituce) nebo předplatné celé kolekce (Academic Complete) či deseti tematických kolekcí
Počet současně pracujících uživatelů: neomezený
Formát e-knih: PDF (nutný plug-in)
Zvláštní funkce: vytváření osobních poznámek a seznamů e-knih, biografický a výkladový slovník
Omezení: tisk a kopírování pouze jedné stránky naráz
Cena: na vyžádání

 

Pracovní odkazy na internetu

·         Seznamy elektronických konferencí

·         Seznamy elektronických časopisů

·         Elektronické časopisy a elektronické verze odborných časopisů:

a) české a slovenské časopisy

b) zahraniční časopisy

EUR-Lex

Jazyk: ČJ, SJ, AJ, NJ, PJ, FR, ŠJ, IJ, MJ, RumJ, Slovi
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí

EUR-Lex poskytuje přímý bezplatný přístup k právu Evropské unie. Systém umožňuje nahlédnout do Úředního věstníku Evropské unie a obsahuje kromě jiného smlouvy, právní předpisy, zvykové právo a návrhy právních předpisů. Nabízí řadu možností vyhledávání.


KOUMES - Katalog Online Užitečných Materiálů Ekonomických & Společenských

Ekonomie všeobecně

 

Česká společnost ekonomická - Webové sídlo České společnosti ekonomické.
http://www.cse.cz/ - 9.3.2006

 

Economic History Services - Economic History Services je nástrojem pro komunikaci mezi odborníky v ekonomických vědách, především pak pro dialog mezi ekonomy a historiky.
http://eh.net - 7.2.2005

 

Economic journals on the web - Abecedně řazený seznam časopisů z ekonomické oblasti, které jsou dostupné v prostředí WWW buď na komerční bázi, nebo zcela zdarma.
http://www.oswego.edu/~economic/journals.htm - 3.6.2004

 

Economics Research Network - Část webového sídla "Social Science Research Network", které se zaměřuje na publikování odborných článků apod. a vzájemnou celosvětovou komunikaci mezi studenty, odborníky a politickými činiteli z oblasti ekonomie.
http://www.ssrn.com/ern/index.html - 25.6.2004

 

Economists Online - Webové sídlo v rámci projektu Network of European Economists Online (NEEO), které sdružuje špickový evropský výzkum pro oblast ekonomie a prezentuje poslední vědecké výsledky cca 500 ekonomů z nejméně 16 prestižních akademických institucí.
http://www.neeoproject.eu/ - 31.3.2009

 

eConomix - Webový magazín, který je autorsky otevřený bez rozdílu jak studentům a pedagogům VŠE, tak široké veřejnosti.
http://www.economix.cz - 13.4.2005

 

eco5.com - Portál pro výzkum v oblasti financí a ekonomie, který vytváří European Business School (International University Schloß Reichartshausen).
http://www.eco5.com/ - 25.8.2005

 

Elsevier Economics and Finance Homepage - Informace o knihách, časopisech, bibliografických databázích (EMBASE, EMBASE Alert, EMBiology, World Textiles) a dalších produktech s účastí nakladatelství Elsevier. Na tuto stránku je také přesměrována ECONbase.
http://www.elsevier.com/wps/find/S04.cws_home/main - 4.11.2005

 

FinWeb - Seznam významných internetových zdrojů informací z oblasti ekonomie a financí. Odborné časopisy, pracovní studie, databáze a další zdroje informací, např. vládní instituce USA i dalších států, vysoké ekonomické školy, laureáti Nobelovy ceny za ekonomii.
http://www.finweb.com/ - 20.5.2004

 

in-cites - Webové sídlo in-cites je doplňkem k citačním analýzám v ISI Essential Science Indicators. Přináší přehledy a údaje o nejvíce citovaných autorech, časopisech, institucích, výzkumných zprávach nebo zemích světa.
http://www.in-cites.com/index.html - 11.11.2004

 

The Library of Economics and Liberty - Webové sídlo věnované výukovým informačním zdrojům pro oblast ekonomie, které zpřístupňuje více než 100 elektronických knih a esejí s tematikou ekonomie včetně The Concise Encyclopedia of Economics atd.
http://www.econlib.org/ - 16.1.2008

 

The London School of Economics and Political Science - Webové stránky Londýnské ekonomické univerzity s bohatou nabídkou odkazů z oboru sociálních,ekonomických a politických věd.
http://www.lse.ac.uk/ - 20.5.2004

 

The Museum of Money & Financial Institutions - Virtuální ekonomické muzeum, hlavním cílem tohoto webového sídla je demystifikování ekonomie u široké veřejnosti.
http://www.museumofmoney.org/index.php - 27.1.2005

 

National Bureau of Economic Research - Webové sídlo americké neziskové organizace zaměřené na ekonomický výzkum především v oblastech kvantitativních modelů ekonomického chování, prognózování vlivu veřejné politiky na ekonomiku USA a projektování účinků alternativních politických návrhů.
http://www.nber.org/ - 25.8.2005

 

NetEc - Mezinárodní akademický server pro ekonomii. Pracovní studie, webové zdroje, vtipy o ekonomech a ekonomii. Vyhledávací systém.
http://netec.mcc.ac.uk/ - 20.5.2004

 

Resources for Economists on the Internet - Obsáhlá vyhledávací databáze od B. Goffea, pravidelně aktualizovaná. Jedna z nejlepších pomůcek pro vyhledávání ekonomických informací v síti. Obsahuje odkazy na řadu zdrojů, pokrývá všechny oblasti ekonomie (statistiky, faktografické informace, přehledy)
http://rfe.org/ - 20.5.2004

 

SciELO - Scientific Electronic Library Online - Digitální knihovna elektronických verzí odborných recenzovaných časopisů publikovaných v Argentině, Brazílii, Chile, Kolumbii, Portugalsku, Španělsku a na Kubě.
http://www.scielo.org - 22.8.2007

 

Stockholm School of Economics - Web stránky Stockholm School of Economics
http://www.hhs.se/sv_default.htm - 20.5.2004

 

S-Wopec (Scandinavian Working Papers in Economics ) - Elektronická verze S-Wopec na stránkách knihovny Vysoké školy ekonomické ve Stockholmu. Odkazy na další webové stránky Working Papers (EconPapers, IDEAS, S-Woba, EBSLG).
http://swopec.hhs.se/ - 22.6.2004

 

WebEc - Virtuální knihovna, propojená s dalšími velkými ekonomickými databázemi, jednotlivé informace lze vyhledat i zadáním klíčového slova.
http://www.helsinki.fi/WebEc/ - 20.5.2004

 

What Has Mattered to Economics Since 1970 - Seznam klíčových článků z oblasti ekonomie na základě citační analýzy pomocí databáze ISI Web of Science, veškeré zde zahrnuté články byly vydány v období od roku 1970 v prestižních ekonomických časopisech a zároveň také byly více než 500x citovány jinými autory.
http://papers.nber.org/papers/w12526.pdf - 4.10.2006

 

Working papers in economics - Volný přístup k ekonomickým "working papers". Služba ekonomické sekce University ve Washingtonu.
http://econwpa.wustl.edu/ - 22.6.2004

 

ElectroScope

http://147.228.94.30/index.php?option=com_content&task=view&id=61&Itemid=36

Vážení čtenáři,

hlavním důvodem vzniku, který je datován na únor 2007, a uveřejnění časopisu ElectroScope je chuť a naše potřeba odborně a komunikačně propojit pracoviště zabývající se elektrotechnikou a elektronikou. Ve vzájemné odborné komunikaci prostřednictvím stránek časopisu spatřujeme přínos pro rozvoj zmiňovaných oborů i pro jednotlivé pracovníky, spočívající v možnosti sdílet a rozvíjet své odborné znalosti a zároveň publikovat v prostředí a okruhu odborníků s podobnými profesními zájmy.

Časopis je vydávaný jako průběžně aktualizovaný. Jednotlivé příspěvky jsou zařazeny do Čísel, která jsou vytvářena čtvrtletně. Tento systém byl zvolen pro přehlednější archivaci.  Z důvodu zajištění odborné úrovně jsou články zasílané do časopisu recenzovány a to již od samotného založení časopisu.

Doufáme, že svým zájmem a zaslanými články přispějete k rozvíjení komunikace, k odborným diskuzím, k rozšíření znalostního potenciálu a dobrým vztahům mezi jednotlivými elektrotechnickými obory.

 

Za redakční tým

Josef Pihera a František Steiner